bezpieczeństwo sieci


Gromadzimy coraz więcej danych na urządzeniach, coraz więcej danych przetwarzamy i potrzebujemy mieć do nich dostęp zarówno wewnątrz firmy, jak i z zewnątrz.
To sprawia, że zwiększa się ryzyko ich utraty lub dostania się danych w niepowołane ręce.
Dlatego tak ważne jest bezpieczeństwo ich przechowywania oraz dostępu do nich.
Proponujemy oprogramowanie antywirusowe, firewall’e, rozwiązania do skanowania sieci, sprzęt utrudniający kradzież danych np. poprzez ich szyfrowanie itp.